København Universitet Amagers Segl

Dansk Talesprog – Danish Vernacular

Transskriptioner af uformelle samtaler med københavnere

DGCSS LogoKorpus og søgemaskine

Tekstkorpuset BySoc er transskriptioner af ca. 80 samtaler, 1-3 timer lange, med almindelige danskere (ialt 1,3 mio løbende ord). Samtalerne, der har frit emne, er typisk optaget i folks egne hjem. Stilen er uformelt talesprog.

Man kan søge i BySoc. Hvis dette er dit første besøg, så tryk på knappen Lynkursus herunder. Eller læs denne artikel.

BySoc er indsamlet omkring 1987 under Projekt Bysociolingvistik (forskere fra AfD og INSS)

25.03.2009 BySoc er flyttet til ny server på DGCSS.

07-03-2002. BySoc åbnet for alle - password ikke længere nødvendigt - tryk på 'Søgemaskine' og læs 'Sidste nyt'.

Søgemaskine og hjemmesider er udarbejdet af Peter Juel Henrichsen (Inst. f. Datalingvistik, HHK og tilrettet sin nye placering på DGCSS's servere af Michael Barner-Rasmussen (DGCSS, mbr@hum.ku.dk

Siderne er afprøvet med Mozilla FireFox 3.0+ og MS Internet Explorer 4.0+, i Unix-, Linux-, MS Windows- og Mac-miljø. De kræver frames og JavaScript.

Seneste ændringer: 25-03-09